Zespół

Poznaj nas

Marcin Krzemiński

członek zarządu, wspólnik

+48 509 587 213


Jako członek zarządu odpowiadam za ułożenie transakcji z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego

Jestem doradcą restrukturyzacyjnym i radcą prawnym. Specjalizuję się w prowadzeniu postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych i likwidacyjnych oraz zarządzaniu podmiotami niewypłacalnymi. Posiadam unikatową i ekspercką wiedzę z zakresu obrotu zagrożonymi aktywami oferowanymi dosprzedaży w postępowaniach upadłościowych, egzekucyjnych i restrukturyzacjach.Uczestniczyłem z powodzeniem w kilkudziesięciu transakcjach sprzedaży składników majątkowych zudziałem podmiotów niewypłacalnych, w tym w ramach procedury pre-pack. Jako współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych IWUR posiadam takżedoświadczenie m. in. w zakresie analizy i wycen przedsiębiorstw i nieruchomości. Wszelkie moje dotychczasowe doświadczenia sprawiają, iż doskonale odnajduję się w strukturyzowania transakcji odnoszących się do zagrożonych aktywów. Kreuję przebieg procesu zakupu lub alternatywnych form pozyskania majątku dłużnika z wykorzystaniem instrumentów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jolanta Ogorzałek Krzemińska

członek zarządu, wspólnik

+48 505 540 220


Jako członek zarządu odpowiadam za pozyskiwanie projektów inwestycyjnych od syndyków, komorników oraz dłużników.

Jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w ramach których zarządzałam m. in. przedsiębiorstwami z branży deweloperskiej, IT, aptekami a także spółdzielczą kasą oszczędnościowo kredytową – SKOK. Pełniąc funkcję Szefa Działu Upadłości i Restrukturyzacji w jednej z największych kancelarii upadłościowo – restrukturyzacyjnych, koordynowałam i przeprowadziłam kilkadziesiąt transakcji sprzedaży aktywów podmiotów niewypłacalnych. Dotychczas zdobyte doświadczenie oraz znajomość branży upadłościowo – restrukturyzacyjnej, pozwalają mi spojrzeć na majątek upadłego lub dłużnika z perspektywy możliwości inwestycji w uwalniające się aktywa dla innych uczestników obrotu gospodarczego. Kilkunastoletnie doświadczenie przekłada się na szerokie kontakty biznesowe i łatwość pozyskania informacji o ciekawych inwestycjach.

Bartosz Jagodzińsk

członek zarządu, wspólnik

+48 602 781 886


Jako członek zarządu odpowiadam za kontakty z inwestorami zagranicznymi.

Jestem radcą prawnym od ponad 20 lat współpracującym z międzynarodową kancelarią prawniczą w Warszawie i Londynie. Posiadam unikatowe doświadczenie w zakresie sekurytyzacji, listów zastawnych, sprzedaży wierzytelności, hedgingu oraz w związku z zagadnieniami regulacyjnymi w obszarze bankowości oraz obrotu instrumentami finansowymi. Doradzałem większości krajowych i międzynarodowych banków działających w Polsce w kwestiach związanych z instrumentami pochodnymi. Jestem współwłaścicielem firmy z branży fin-tech specjalizującej się w obniżaniu marży dla transakcji walutowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Rokrocznie jestem wyróżniany w rankingach Chambers & Partners oraz IFRL1000.

Bartłomiej Wieczorek

członek zarządu, wspólnik

+48 506 484 748


Jako Członek Zarządu odpowiadam za relacje z inwestorami krajowymi.

Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ukończyłem również podyplomowe studia z zakresu bankowości i finansów. Posiadam eksperckie doświadczenie w dziedzinie transakcji rynku finansowego, obsługując od ponad 20 lat te transakcje. Doświadczenie zdobywałem pracując w bankach oraz firmach konsultingowych. Zarządzałem projektami związanymi m.in. z pozyskiwaniem finansowania, obrotem wierzytelnościami czy oceną ryzyka transakcji rynku finansowego. Działam jako ekspert parlamentarnych komisji stanowiących prawo w zakresie zagadnień rynku finansowego. Jestem Członek Komitetu Ryzyka w KDPW_CCP. Prowadzę szkolenia i wykłady w obszarze transakcji rynku finansowego oraz dotyczącym aspektów rozwoju tego rynku.

Marek Malecha

wspólnik

+48 501 777 881


Pracę zawodową rozpocząłem 20 lat temu, będąc na II roku prawa na UW. Od 12 lat jestem adwokatem. Od 8 lat pełnięfunkcje w postępowaniach upadłościowych w oparciu o licencję Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na przestrzeni tych lat skupiałem się zawsze na doradzaniu przedsiębiorcom w różnych aspektach ich działalności. Postrzegam postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne jako okazję do transformacji przedsiębiorstw lub ich składników, wyeliminowania błędów w ich zarządzaniu i wykorzystaniu na rynku potencjału bazującego nie tylko na ich majątku, ale przede wszystkim na wiedzy osób, które zdobywszy doświadczenie związane z zagrożeniem niewypłacalnością stają się znacznie bardziej odpowiedzialnymi menedżerami, pracodawcami i partnerami biznesowymi. Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne to miejsce i czas gdzie spotyka się wiele stron o często sprzecznych interesach. Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest takie ich poprowadzenie, aby z perspektywy czasu mogli powiedzieć, że te często dramatyczne okoliczności stały się początkiem nowego wyzwania, pracy, sukcesu. Kierując się powyższym, wraz z pozostałymi wspólnikami Bankruptcy Investment, pragnę stworzyć przestrzeń, w której będzie można połączyć wartościowy biznes z inwestorami zdolnymi do podejmowania szybkich decyzji, myślącymi często nie szablonowo i posiadającymi wyczucie i instynkt, które umożliwiają im odnalezienie potencjału nie widocznego dla każdego.

Tomasz Noga

wspólnik

+48 602 588 937


wspólnik Bankruptcy Investment Sp. z o.o., doradca restrukturyzacyjny, adwokat.

Praktykę prawną rozpocząłem jeszcze na studiach, w 2002 roku, w jednej z większych warszawskich Kancelarii. Przez ostatnie kilkanaście lat jako adwokat, a od 2013 roku jako syndyk i doradca restrukturyzacyjny wielokrotnie mierzyłem się z koniecznością połączenia uwarunkowań biznesowych z regulacjami prawnymi zbiegającymi się często z indywidualnym charakterem każdego przedsięwzięcia. Rozległa wiedza prawna zdobyta między innymi na studiach podyplomowych z zakresu prawa spółek (UW) oraz prawa karnego skarbowego i gospodarczego (UJ) zwieńczona zdanym egzaminem sędziowskim pozwala mi w sposób wszechstronny wychodzić naprzeciw potrzebom klientów i kontrahentów. Jako doradca restrukturyzacyjny aktywnie uczestniczyłem w zarządzeniu przedsiębiorstwami z różnorodnych branży, w tym z branży budowlanej, medycznej, biotechnologicznej, finansowej, modowej oraz informatyczno-radio-technicznej.