Usługi

1. Prezentacja inwestycji

Dysponujemy unikatową wiedzą na temat aktywów dostępnych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Portfel obejmuje zarówno nieruchomości jak i przedsiębiorstwa, a także inne aktywa, których cena sprawia, że są atrakcyjnym obiektem zainteresowania dla inwestorów.

2. Memorandum informacyjne

Przygotowujemy memorandum informacyjne obejmujące najistotniejsze cechy danego aktywa i inwestycji.

3. Opracowanie optymalnej struktury transakcji

Przy współpracy z inwestorem przygotowujemy najlepszy wariant przeprowadzenia transakcji uwzględniający specyfikę danego postępowania. Scenariusz transakcji uwzględnia bezpieczeństwo, efektywność i szybkość realizacji założeń biznesowych.

4. Zarządzanie procesem transakcji

Na każdym etapie wspieramy inwestora w przeprowadzeniu procesu transakcji. Począwszy od wyboru aktywa, aż po jego finalne nabycie zapewniamy profesjonalną pomoc i oferujemy nasze doświadczenie, gwarantując komfort i bezpieczeństwo inwestora przy realizacji danego projektu.

5. Finalizacja transakcji

Wspieramy inwestora w negocjacjach warunków transakcji, jak i dokumentacji transakcyjnej oraz wskazujemy ryzyka związane z taką transakcją.