Misja

Inwestuj z nami w zagrożone aktywa

Nasza misja

Każdy projekt biznesowy jest inny, a podjęcie decyzji o inwestycji w aktywa podmiotu niewypłacalnego, zagrożonego niewypłacalnością lub będącego w procesie restrukturyzacji, to wyzwanie o szczególnym charakterze.

Perspektywa ponadprzeciętnej stopy zwrotu to oczywisty punkt wyjścia. Potencjalna skala i rozmiar trudności mogą jednak w prosty sposób zaważyć o nierealizowaniu przyjętej koncepcji biznesowej.

Jakie więc czynniki decydują o rezygnacji z inwestycji takiego typu? Brak dostępu do informacji? Nieznajomość regulacji? Brak zaufania do pozostałych partnerów w trakcie inwestycji? A może brak środków na sfinansowanie inwestycji?

Jesteśmy nowoczesną firmą konsultingową, która zapewni Ci skuteczność, komfort i bezpieczeństwo inwestycji. Przeprowadzimy Cię przez każdy proces od momentu znalezienia odpowiedniej oferty, aż po zamknięcie transakcji.

Dysponujemy unikatową w skali kraju wiedzą o aktywach, w które warto efektywnie i bezpiecznie inwestować.

Zapewniamy komplementarną obsługę z zachowaniem najwyższych standardów.