Co nas wyróżnia

Wiedza to więcej niż informacja


Co nas wyróżnia

W jednym miejscu połączyliśmy wieloletnie doświadczenie zdobyte w obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych projektów, zarządzaniu masami upadłości, doradztwie restrukturyzacyjnym, wycenie przedsiębiorstw, a także w bankowości oraz doradztwie w zakresie zarządzania ryzykami finansowymi.

Posiadamy kompetencje pozwalające na udzielenie każdemu klientowi kompleksowego wsparcia na każdym z etapów realizowanych inwestycji.

Nasz zespół zgromadził odpowiednie zasoby, jak również wymagane doświadczenie umożliwiające kompleksowe zrozumienie procesu inwestowania w aktywa podmiotu niewypłacalnego, zagrożonego niewypłacalnością lub będącego w procesie restrukturyzacji bądź upadłości.

Gwarantujemy sprawny przebieg i szybkie tempo realizacji prac projektowych, jak również praktyczność oraz skuteczność wypracowanych w ramach projektu rozwiązań.

Jesteśmy niezależni. Dzięki spełnieniu wszelkich wymogów niezależnościowych możemy realizować wymagane prace we wszystkich aspektach projektów, w tym m.in. w zakresie zarządzania projektem, interpretacjach regulacji, jego wycenie, ocenie ryzyk towarzyszących planowanej inwestycji czy skuteczności przyjętych rozwiązań.

Sprawdź nas! Bankruptcy Investment.